Esittäytymispuheeni Feministisen puolueen puoluekokouksessa 23.9.2017

Olin yksi puolueen kuntavaaliehdokkaista helsingissä. Olen 40 vuotias kahden alakouluikäisen lapsen isä.

Työskentelen teknologia-alalla käyttöliittymäsuunnittelijana. Arkityöni lisäksi pyrin edistämään työpaikkani ja koko alan inklusiivisuutta. Näen paljon ongelmia teknologia-alalla tällä hetkellä.

Toivoisin esimerkiksi näkeväni paljon enemmän diversiteettiä ohjelmointityössä. Se on nykyään todella paljon valkoisen miehen työtä. Tämä on mielestäni väärin, sillä ohjelmointi on hienoa työtä.

Teen myös vapaaehtoistyötä Suomen Mielenterveysseuralle. Olen yksi tukihenkilöistä lapsille ja nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa. Tätä kautta erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi ja mielenterveysasiat ovat minulle tärkeitä.

Ja konkreettisemmin: nuorisotyötä tehtyäni uskon vahvasti että meillä pitäisi olla hyvä kansallinen itsemurhien ehkäisyohjelma. Se on joskus aikoinaan kirjattu hallitusohjelmaan, mutta mielestäni sen eteen ei ole tehty tarpeeksi työtä. Tämä on yksi asia johon haluaisin keskittyä.

Yksi teemoistani kunnallisvaaleissa oli se että haluan olla rohkea puolustaja niille jotka eivät saa omaa ääntään kuuluviin. Tätä työtä haluaisin päästä tekemään entistä enemmän.

Kiitos.

Lisää ajatuksia voit lukea tästä blogista ja sivuiltani: www.johanneskoski.com

Image for post
Image for post

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store