Kiusaamisesta, syrjimisestä ja kynnyksestä hakeutua terapiaan

Image for post
Image for post

Minua kiusattiin koulussa vuosien ajan. Ala-asteelta lukioon asti. Sama syrjintä jatkui armeijassa, muissa kouluissa ja osin työelämässäkin. Näin jälkikäteen uskon että syy omalla kohdallani oli herkkyys ja erilaisuus. En ollut sosiaalisesti lahjakas, en osannut puolustaa itseäni enkä halunnut käyttää väkivaltaa. Voisi sanoa että elin melkein jatkuvassa pelossa suurimman osan lapsuudestani. Vaikka sekaan mahtuu paljon kauniitakin hetkiä. Nyt tuo aika on takana ja haluan jakaa oman kokemukseni ja auttaa muita kiusattuja.

Image for post
Image for post
Johannes noin 7-vuotiaana. Ennen kuin kiusaaminen alkoi.

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store