Tässä ohessa on uudessa MIELI-lehdessä julkaistu haastatteluni.

Kuten moni osaa olettaa mun taustoista, tässäkin käsitellään joitain synkempiä aiheita. Kerron artikkelissa koulukiusatuksi tulemisesta, herkkyydestä, työuupumuksesta, terapiaan hakeutumisesta, luottamuksen palaamisesta muihin ihmisiin sekä vapaaehtoistyöstäni.

Ensimmäinen aukeama:

Image for post
Image for post

Toinen aukeama:

Image for post
Image for post

Näitä Suomen mielenterveysseuran henkilöjuttuja tehdään työnimellä “selviytymistarina”. Että olen nyt sitten todistetusti selviytyjä. Ja sanoisin että nykyään tosi onnellinen sellainen: koen itseni terveeksi, mulla on upea perhe sekä teen Housemarquella sitä työtä, josta mä unelmoin lapsena: suunnittelen videopelejä.

Toinen nuoruuden unelmani oli tehdä jotain vastaavaa mitä Pekka Sauri teki aikoinaan Yölinjalla, eli auttaa ventovieraita ihmisiä elämän kriiseissä. Pekka juonsi Yölinjaa vuodet 1987–2002 sunnuntain ja maanantain välisinä öinä kello 1.03–4.30. Tuntui hienolta että joku oli valmis tuollaiseen suoritukseen lähes pyyteettömästi.

Tämäkin unelma on tavallaan toteutunut ja toteutumassa, sillä koen että voin auttaa nykyään monella tavalla muutakin kuin välitöntä lähipiiriäni: teen työn puolesta myös valmennusta ja mentorointia, ylläpidän kiusaamisvapaata peliyhteisöä, toimin vapaaehtoisena tukihenkilönä nuorille ja olen ollut mukana muokkaamassa yhteiskuntaa omien arvojeni mukaiseksi pariinkin eri otteeseen.

Toisin sanoen sekä itselleni että koko perheelleni kuuluu hyvää. Kevään vaaleista on palauduttu ja nyt vain sitten keskityn toteuttamaan näitä unelmia — työn ja perheen tuomien vastuiden ohella.

P.S. Suosittelen vapaaehtoista mielenterveystyötä todella lämpimästi. Suomen mielenterveysseuran palvelusta voi lukea lisää heidän tarjoamistaan koulutuksista ja toimista: Tule vapaaehtoiseksi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store