Miten auttaa QAnonin kaninkoloon pudonnutta?

Image for post
Image for post
Colorful Hands 2 of 3 / George Fox students Annabelle Wombacher, Jared Mar, Sierra Ratcliff and Benjamin Cahoon

Jos uskot Q:hun, lue ainakin tämä:

Steven Hassanin ohjeet QAnoniin uskovan tuttavalle

1. Ole tekemisissä hänen kanssaan

2. Älä tuomitse häntä

3. Vetoa hänen suoraselkäisyyteensä, älyynsä sekä omaantuntoonsa

4. Ehdota vaihtoehtoisia tietolähteitä

5. Perusta tukiryhmä luotetuista ihmisistä

6. Pidä huolta itsestäsi

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n ohjeet läheiselle

1. Yhteydenpito

2. Kuunteleminen

3. Tiedon hankkiminen

4. Tilanteen arvioiminen

5. Huomion kiinnittäminen raha-asioihin

Mick Westin kolme vinkkiä

Doni Whitsettin ohjeet siitä kuinka puhua QAnoniin uskovalle ystävälle

1. Ole empaattinen

2. Puhuttele heidän uteliaisuuttaan

3. Vältä faktantarkistusta

4. Koita saada heidät käymään ulkona

5. Pyri olemaan hylkäämättä heitä

Apua tarjoavia tahoja Suomessa

Vertaistukea tarjoavia Reddit-yhteisöjä

QAnon-ilmiötä seuraava Kollektiivi-työryhmä

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store