On aika olla rohkeasti heikoimman puolella

Image for post
Image for post
Minä ja muita Feministisen puolueen 2017 kuntavaaliehdokkaita

Tapanani on puhua avoimesti koulukiusaamiseen ja mielenterveyteen liittyvistä asioista. Kirjoitettuani taannoin omakohtaisista kokemuksistani koulukiusatuksi tulemisesta, Twitter-käyttäjä lähetti minulle tällaisen viestin:

Lapsuuden henkinen ja fyysinen väkivalta kouluyhteisössä jätti minuun haavansa. Mutta kiusaaminen ja sen käsittely terapiassa vaikutti myös muilla tavoin tulevaisuuteeni. Kerron tässä kolmesta minulle tärkeästä asiasta, joihin sillä oli vaikutusta aikuisiän päätöksissäni.

  1. Aiemmassa työssäni Reaktorilla autoin 8,5 vuoden ajan rakentamaan kymmenien ihmisten laajuista suunnittelutiimiä kouluttaen kollegoitani, mentoroiden nuoria suunnittelijoita ja tehden rekrytointia. Halu puolustaa heikointa sai minut aina kiinnittämään erityistä huomiota hakijan luonteeseen rekrytointitilanteessa. Onko tämä henkilö auttaja vai kiusaaja? Palkkasin aina auttajan.
  2. Koko elämäni ajan esikuviani ovat aina olleet ihmiset, jotka auttavat toisia. Erityisesti he ketkä auttoivat kriittisellä hetkellä vaikeassa tilanteessa olevaa. Halu auttaa vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä sai minut kouluttautumaan Suomen Mielenterveysseuran vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi ja tekemään työtä joka tuo toivoa vaikeassa tilanteessa olen nuoren elämään.
  3. Kaksi vuotta sitten Trump valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi. Hän edusti minulle koulukiusaajaa. Samalla näin maassamme haitallisten nationalististen asenteiden voimistumisen. Halusin omalta osaltani vaikuttaa siihen, ettemme astele muiden perässä vaarallista polkua äärioikeistolaisuutta kohti horjuvaa yhteiskuntaa. Siksi liityin tuolloin Feministiseen puolueeseen. Halu olla haavoittuvassa asemassa olevien puolella sai minut myös lähtemään ehdolle kunnallisvaaleissa, saaden ensikertalaisena 219 ääntä Helsingissä.

Lapsuudessa koettu koulukiusaaminen sai minut…

  • rakentamaan onnellisen suunnittelutiimin auttajista
  • kouluttautumaan vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi
  • lähtemään mukaan Feministiseen puolueeseen
  • tekemään työtä teknologia-alan diversiteetin eteen
  • perustamaan kiusaamisesta vapaan peliyhteisön

Kun katson 20-vuotista työkokemustani ja näitä aikaansaannoksia, koen että teen monilla tavoin sitä, minkä jo nuoruudessa näin tärkeimmäksi — autan muita ja olen rohkeasti heikoimman puolella.

Kerran suunnittelijan ja tiiminrakentajan urani aikana esimieheni sanoi minulle kehityskeskustelussa näin:

Tämä pitää paikkansa — haluan auttaa apua tarvitsevia ja haluan olla rohkea puolustaja, joka on aina heikoimman puolella.

Siksi olen nyt ehdolla Helsingissä kevään eduskuntavaaleissa Feministisen puolueen riveissä.

Haluan tuoda sen hyvän minkä olen myötätuntoni avulla onnistunut rakentamaan perheessäni, työyhteisöissä, nuorisotyössä ja peliyhteisöissä nyt myös yhteiskuntaan ja politiikkaan.

Tärkeimmät teemani — meitä kaikkia koskevan ilmastonmuutoksen hidastamisen lisäksi — ovat:

Kun luen viime viikkojen uutisia siitä että tuloerot vain kasvavat, siitä miten hallitus pohtii kansainvälisten sopimusten kiertämistä ja toisaalla siitä miten miljardileikkaukset ja yksityistämisvimma ovat saattaneet tuhannet vanhukset hengenvaaraan, koen että juuri nyt Suomen politiikassa tarvitaan lisää myötätuntoisia auttajia.

On aika olla rohkeasti heikoimman puolella.

Kirjoitan ajatuksiani myötätuntoisemmasta politiikasta Twitterissä.

Lisätietoja feministisestä politiikasta:

Jos haluat auttaa minua kampanjani kanssa esimerkiksi osallistumalla tukiryhmääni, ota yhteyttä johannes.koski@gmail.com. Voit myös ilmoittautua tukijakseni tällä lomakkeella tai tukea suoraan puoluettani.

-Johannes

P.S. Tämän kannustuksen voimalla todellakin jaksaa tehdä vaalityötä!

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store