Puolueiden arvojen visualisointeja

Olen koulutukseltani graafinen suunnittelija ja suunnittelen työkseni digitaalisia käyttöliittymiä. Tiedon visualisointi on tärkeä osa työtäni. Olen kirjoittanut aiheesta aloittelijalle suunnatun johdannon blogiini. Siksi olikin hienoa että Yle ja Helsingin Sanomat julkaisivat kuntavaaliehdokkaiden vaalikonevastaustiedon avoimena datana.

Teimme oheiset kuvaajat Ylen ja HS:n datan pohjalta yhdessä R-ohjelmointikieltä taitavan Aleksi Pihkasen kanssa (pl. vaalibudjetit). Nämä kuvat kertovat yhdellä silmäyksellä miten Feministinen puolue vertautuu arvoiltaan eduskuntapuolueisiin.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Vaalibudjettitieto on peräisin Helsingin Sanomilta. Uutena puolueena emme saa valtiolta puoluetukea, joten maksamme vaatimattoman 10000 euron budjettimme omista taskuistamme sekä varainhankinnalla.

Image for post
Image for post

Kannattaa lukea myös Matias Kivikankaan loistava kirjoitus Ylen vaalikoneen arvokysymyksistä. Tässä osa kuvaajista, jotka Kivikangas on piirtänyt ehdokkaiden vastausdatan perusteella. Itse uskon että uusia Supercellin kaltaisia menestystarinoita syntyy panostamalla enemmän lasten uteliaisuuteen kuin tottelevaisuuteen. En myöskään usko toisessa kaaviossa esitettyyn autoritäärisen johtamismallin ihannointiin. Mielestäni tällä hetkellä kaikki eivät pysty tavoittelemaan rikkautta ja onnea samoista lähtökohdista. Mutta uskon että on mahdollista tuoda nuo lähtökohdat lähemmäs toisiaan yhdenvertaisuutta painottavalla politiikalla.

Image for post
Image for post
Kuva: Matias Kivikangas
Image for post
Image for post
Kuva: Matias Kivikangas
Image for post
Image for post
Kuva: Matias Kivikangas

Ylen vertasi puolueiden ehdokkaiden arvoja kansalaisten arvoihin kuuden arvokysymyksen avulla. Tästä selvisi että Feministisen puolueen arvot ovat lähimpänä testin loppuun asti tehneiden 23 000 suomalaisen arvoja:

Image for post
Image for post

Yle julkaisi sopivasti vaalien aattona omat poliittiset arvokarttansa. Tässä Feministisen puolueen, Vasemmistoliiton ja Vihreiden ehdokkaat taitettuna samalle kartalle. Lainaukset Ylen artikkelista.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Loppuun kevennyksenä Helsingin Sanomien oma “arvokartta”. Vertaillessa kuvaajia, voi vitsailla että Feministinen puolue on enemmän vasemmalla kuin Vasemmistoliitto ja liberaalimpi kuin Vihreät. Tällainen vaalikonevastauksiin perustuva nelikenttä yksinkertaistaa maailmaa liikaa, mutta se voi silti vihjata jotain ehdokkaiden arvoista.

Image for post
Image for post

Toivon että nämä visualisaatiot auttavat hahmottamaan puolueiden arvoja. Mitä puoluetta ikinä kannatatkin, pyydän sinua käyttämään äänesi huomenna sunnuntaina.

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store