Tarvitsemme nyt rohkeita puolustajia

Image for post
Image for post
Kuvassa Feministisen puolueen kuntavaaliehdokkaat Johannes Koski, Kukka Eskola, Nelli Ruotsalainen ja Katriina Rosavaara

Pidimme Nelli Ruotsalaisen ja Kukka Eskolan kanssa Women of the World -festivaaleilla puheet siitä miksi me lähdimme kunnallisvaaleissa ehdolle Feministisen puolueen listoille.

Tässä oma puheeni.

Olen 39-vuotias teknologia-alalla käyttöliittymäsuunnittelijana työskentelevä perheenisä.

Huolestuin viime vuosina konservatismin, äärioikeiston ja nationalismin noususta. Huolestuin siitä että median mukaan suomalaisten arvot ovat koventuneet. Viimeinen herätys oli Trumpin valinta yhdysvaltojen presidentiksi Brexitin jälkeen. Tutustuin Feministisen puolueen yleisohjelmaan ja se osui yksiin omien arvojeni kanssa.

Koen että feministinen politiikka on minulle täydellinen vastavoima ja muutosvoima hiljattain nousseelle vihaan ja pelkoihin perustuvalle populistiselle ilmapiirille. Feminismi ajaa ihmisarvojen toteutumista tasapuolisesti kaikille: naisille, miehille, muunsukupuolisille, sukupuolettomille, rodullistetuille ihmisillä ja vammaisille.

Kannatan feminismiä koska haluan että tyttäreni voi kohdata tasa-arvoisemman yhteiskunnan. Haluan että hän voi rakentaa oman elämänsä samoista lähtökohdista kuin poikani. Yksi feminismin tavoite on tehdä maailmasta avarakatseisempi. Tämä auttaa myös nuorta poikaani. On tärkeää että mies voi tulla hyväksytyksi, vaikkei istuisikaan perinteiseen miehen malliin.

Olen töissä ohjelmistoalalla. Minua surettaa se että tuoreen nuorisobarometrin mukaan vain seitsemän prosenttia nuorista naisista on kiinnostunut ohjelmoinnista. Koodaus on kivaa ja sillä työllistyy hyvin. Kaikki voittavat jos saamme enemmän naisia kiinnostumaan teknologia-aloista: työnantajat, yhteiskunta ja työntekijät itse.

Minulla on omakohtaisia kokemuksia kiusatuksi tulemisesta. Vuosien syrjiminen ja ulkopuolisuus on kuin iso raskas sumuverho mielessäni. Mutta joitain hetkiä muistan tarkasti. Ne hetket kun joku puolusti minua. Silloin joku paremmassa asemassa oleva lapsi astui rohkeasti sortajan ja haavoittuvan väliin. Nämä muistot ovat minulle tärkeitä. Niiden vuoksi olen nyt tässä.

Tänään — enemmän kuin ehkä koskaan aiemmin — me tarvitsemme näitä rohkeita puolustajia. Me tarvitsemme heitä kouluihin. Me tarvitsemme heitä työpaikoille. Ja me tarvitsemme heitä politiikkaan. Nyt puhutaan siitä että arvot ovat koventuneet, mutta me voimme kääntää suunnan. Vihapuheelle ja kiusaamiselle on tultava nollatoleranssi. Siihen tarvitaan kaikkia.

Haluan olla mukana tässä muutoksessa. Haluan olla nyt vuorostani yksi niistä, jotka puolustavat haavoittuvassa asemassa olevia.

Nyt on meidän vuoromme seistä rohkeasti apua tarvitsevien rinnalla.

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store