Toinen poliittinen puheenvuoroni Feministisen puolueen puoluekokouksessa 24.9.2017: Kansallinen itsemurhien ehkäisyohjelma

Puhun nyt asiasta joka liittyy vapaaehtoistyöhöni Suomen mielenterveysseurassa.

Vuonna 2015 731 suomalaista teki itsemurhan. (Yksi näistä 731:stä oli minun ystäväni.) Yhden vuoden aikana itsemurhaa yrittää yli kymmenentuhatta suomalaista.

Mutta meillä poliittisena puolueena on mahdollisuus oikeasti auttaa.

Siteeraan nyt vapaaehtoistyönantajaani:

Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa jäsenmailleen kansallista itsemurhaohjelmaa.

WHO:n raportin mukaan kansallisten ohjelmien avulla on voitu selkeästi ehkäistä itsemurhia.

Keinoja ovat muun muassa itsemurhaa yrittäneiden tukeminen ja auttaminen, masennuksen sekä alkoholiongelmien hyvä hoito, tuki ja apu fyysisissä sairauksissa ja elämän kriiseissä, sekä nuorten miesten syrjäytymisriskien huomiointi.

Uuden ohjelman käynnistämiseksi Suomessa tarvitaan poliittista tahtoa, ja itsemurhien ehkäisytyö osaksi hallitusohjelmaan kirjattua psyykkisen hyvinvoinnin ohjelmaa.

Uskon että meillä puolueena on tätä poliittista tahtoa. Uskon että voimme oikeasti auttaa tässä tavoitteessa.

Haluan lopuksi vielä muistuttaa että jos tuntuu pahalta, niin mielenterveysseuran kriisipuhelin palvelee melkein aina. Se on vain pari tuntia vuorokaudessa kiinni.

Kiitos.

Lisätietoja:

Image for post
Image for post

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store