Vihan tilalle tarvitaan nyt molemminpuolista ymmärrystä

“Ohjaaja ja kirjailija Elina Hirvosen ensimmäinen pitkä elokuva Kiehumispiste kuvaa 2010-luvun Suomea, jossa “suvakki” on vakiintunut termi, leipäjonot kasvavat pituutta, Soldiers of Odin partioi ja peli halutaan viheltää poikki — eikä kyse ole Leijonista, joita kannattavat sekä mustat että valkoiset. Kamera viedään maahanmuuttoa, rasismia ja hallituksen leikkauspolitiikkaa vastustavien mielenosoitusten keskelle. Yhdessä kohtauksessa seurataan turvapaikanhakijoita, toisessa Suomi ensin -aatteen kannattajia. Keskushenkilöt eivät ole stereotyyppejä vaan moniulotteisia ihmisiä.”

Tii Starck / DocPoint

Kävin eilen katsomassa Kiehumispiste-dokumentin Diakonissalaitoksen näytöksessä Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaan Suldaan Said Ahmedin kutsusta. Paikalla oli kaksi elokuvan päähenkilöä, joilla on eriävät näkemykset maahanmuutosta. Näytöksen jälkeen käytiin 30 minuutin keskustelu. Sekä dokumenttielokuva että sitä seurannut ajatustenvaihto olivat minulle vaikuttava kokemus. Vastaavan näytöksen voi järjestä kuka tahansa.

Mielestäni on hienoa että dokumentti kuvaa objektiivisesti ja kiihkottomasti maahanmuuttoa vastustavien, maahanmuuttajia auttavien sekä turvapaikanhakijoiden itsensä elämää ja ajatuksia. Julkisen keskustelun polarisoituessa ja “me vastaan ne” -retoriikan lisääntyessä, on tärkeää mahdollistaa molemminpuoliseen ymmärrykseen pyrkivä avoin keskustelu. Yhteisten tavoitteiden löytäminen on mahdollista, vaikka taustalla olevat mielipiteet asioista olisivat melkein vastakkaiset.

Elokuvassa näkyvä suru, inho, pelko ja viha olivat käsinkosketeltavia. Yleisönä koimme itse miten samat tunteet nousivat meissäkin näytöksen aikana. Äärimmäiset tunteet kuten viha ja pelko ovat tarttuvia. Katsoessani Suomi ensin -mielenosoituksesta tallennettua raivoavaa puheenvuoroa, aloin tuntea nousevaa pelkoa ja vihaa puhujaa kohtaan. Mutta tunteen laannuttua näin myös puhujan omat pelot agression takana. Meidän on pystyttävä näkemään toisemme yhdenvertaisina ihmisinä. Muuten emme voi ratkoa ongelmia yhdessä.

Näytöksen jälkeen käyty keskustelu oli inspiroiva. Paikalla olivat dokumentissa esiintyneet Suldaan sekä Tapio Salminen. Turvallisessa tilassa käyty toista arvostava ajatustenvaihto esti sen että keskustelijat voisivat mielessään yksinkertaistaa toisen osapuolen abstraktioksi kuten “rasisti” tai “suvakki”. Oli mahdollista nähdä toisen maailmankuva laajemmin ja tunnistaa toisen samankaltaisuus, vaikka mielipiteet yhdestä tai useammasta asiasta olivat erilaiset.

Tapio kertoi miten häntä ihmetytti se että suuri osa Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista tuntuu olevan 20–30 vuotiaita miehiä. Suldaan vastasi tähän että tuo ihmisryhmä on kriisimaissa kuten Syyriassa ja Irakissa suurimmassa riskissä joutua väkivallan uhriksi tai tulla pakkovärvätyksi jollekin sotaa käyvistä ryhmittymistä. Lisäksi esimerkiksi lasten kannalta voi olla turvallisempaa että isoveli tai isä hakeutuu ensin lopulliseen turvapaikkamaahan, ja saattaa muun perheen myöhemmin luokseen perheenyhdistämisprosessin avulla. Tapio oli myös huolissaan siitä miten maa pystyy elättämään kaikki maahanmuuttajat, kun tälläkin hetkellä vähävaraisilla on vaikeaa. Tähän eräs yleisöstä vastasi että Suomen väestön ikääntyessä, maahan tulleet nuoret voivat olla se ryhmä joka kannattelee talouttamme tulevaisuudessa. Vaikka keskustelu oli lyhyt, sen luonteessa oli voimakas ero mielenosoituksissa ja internetissä toistuvaan aidon dialogin puutteeseen.

Suldaan painotti että on silti eroteltava peloilla ratsastavat poliitikot ja vihan päälle rakennetut järjestöt, jotka hyötyvät siitä että kansa jakautuu kahtia. Ne saavat ääniä ja jäseniä onnistuessaan epäinhimillistämään ihmisryhmiä toisiltaan. Äänet ja jäsenet eivät tässä tapauksessa auta ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmia. Näille tahoille ohjautuva valta johtaa päätöksiin, jotka vain lisäävät syrjintää ja epätasa-arvoa, syventäen yhteiskunnan ongelmia.

Nettihuutelun sijaan tulisi keskittyä rakentavaan vuorovaikutukseen kasvokkain. Vihan tilalle tarvitaan nyt molemminpuolista ymmärrystä.

Kuka tahansa voi järjestää Kiuhumispiste-näytöksen esimerkiksi työpaikalla tai vaikka tuttaville kotona, täyttämällä lomakkeen tällä sivulla: http://boilingpoint.fi/#about

Image for post
Image for post
Kukka Eskola (fp ehdokas), Suldaan Said Ahmed (vas ehdokas), Tapio Salminen, Johannes Koski (fp ehdokas)

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store