Vihapuhe rajoittaa sananvapautta — populismin ja verkkovihan suhde

Image for post
Image for post

Uhkailu, vihapuhe ja häirintä ovat tuttuja ilmiöitä monelle journalistille. Sähköpostiin tipahtelee ilkeämielisiä viestejä, somessa tykitetään kovin sanoin. Joku joutuu vihasivuston maalitauluksi — joku toinen saa kirjeitse sitä itseään. Väkivallalla uhkaaminenkaan ei ole tavatonta, samoin vihjaukset lapsiin ja muihin perheenjäseniin kohdistuvista toimista.

Ahdistelun tarkoituksena on vaikuttaa journalismin sisältöön ja sitä kautta yleisön oikeuteen saada oikeita ja olennaisia tietoja maailman menosta. Uhkailusta kärsivät myös muut tiedonvälitysketjun lenkit, kuten taustatietoja ja lausuntoja antavat asiantuntijat sekä sisällöissä esiintyvät yhteisöt.

Journalisti 3.11.2016

Demokratian toteutumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää että puutumme yhteiskunnassa journalisteja, viranomaisia, poliittisesti aktiivisia kansalaisia sekä tutkijoita häiriköiviin tahoihin. On pyrittävä siihen että jatkuvasti kasvavan vihapuheen määrää verkossa saadaan vähennettyä, oli kyse sitten Twitterin trollitileistä tai toimittajia maalittavista sivustoista.

Satiiri ja parodia ovat tavallisesti harmittomia viihdyttämismuotoja. Informaatiovaikuttamisessa huumoria voidaan kuitenkin käyttää työkaluna harhaanjohtavan informaation levittämiseen ja yksilöiden, narratiivien tai mielipiteiden naurunalaiseksi saattamiseen tai kritisointiin. Huumoria voidaan käyttää kiistanalaisten mielipiteiden oikeuttamiseen.

Lähde: Valtioneuvoston ohje informaatiovaikuttamisesta

Oli hyvä uutinen että merkittävä Twitter-häirikkötili “vihapuhepoliisi” saatiin hiljattain suljettua. Yksi kyseisen tilin poliittisista motiiveista oli syödä uskottavuutta ihmisiltä, jotka työskentelevät turvallisemman yhteiskunnan puolesta.

Näitä twitterissä näkyviä äärioikeiston suosimia häiriköintitilejä käytetään myös vihapuheen normalisointiin sekä ihan suoriin pyrkimyksiin vaientaa esimerkiksi kohteeksi poimittu journalisti, poliittinen aktivisti tai tutkija. Huumorin varjolla voidaan tehdä paljon tuhoa.

Tällä kertaa poliittista häiriköintiä tekevä tili suljettiin Twitterin toimesta. Mutta vihapuhetta ja häirintää tapahtuu kaikkialla verkossa. Siksi tarvitsemme enemmän viranomaisresursseja ja todennäköisesti myös paremman lainsäädännön rasismiin ja vihapuheeseen puuttumiseen.

Eu-kritiikillä, ultranationalistisilla ja etnosentrisillä käsitteillä pelaavat oikeistopopulistiset puolueet ja liikkeet ovat yhteistä muistia ja nostalgiaa hyväksikäyttäen nousseet osaksi valtavirtaa ympäri Eurooppaa. Yksi yhteinen selittävä tekijä oikeistopopulismin nousulle on vieraiden ihmisten pelko, joka yhdistyy nativistiseen nationalismiin. Aate on rakennettu populistiselle myytille näennäishomogeenisesta kansallisvaltiosta, jota täytyy suojella usein kuvitelluilta ulkoisilta tai sisäisiltä uhkilta.

Kaisu Kinnunen: Pelon ja vihan voimalla

Se että esimerkiksi maahanmuuttoa voimakkaasti vastustavat poliitikot nostavat kovan äläkän tämän yhden trollitilin sulkemisesta, on merkki että tällä tilillä on ollut poliittinen funktio. Suljettu tili on toiminnallaan normalisoinut rasistista vihapuhetta ja näin palvellut äärioikeiston tavoitteita.

Miksi vihapuhetta halutaan normalisoida? Uskon että kyse on vallasta. Oikeistopopulistinen ja nationalistinen politiikka saa voimaansa ulkopuolisten uhkien maalailusta. Rasismin ja maahanmuuttovastaisten asenteiden yleistyessä nämä poliitikot saavat enemmän ääniä ja valtaa.

Tämä vallan tavoittelu on syy siihen miksi tietyn puolueen varapuheenjohtaja nostaa äläkän ”sananvapauden rajoittamisesta” kun vihapuheen tai sen normalisoinnin huumoriksi naamioiva trollitili suljetaan. Samalla kätevästi lanseerataan vihapuhetta sananvapauden harjoittamisena.

Verkkoahdistelun, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen markkinoiminen sananvapauden harjoittamisena tuntuu olevan toimiva taktiikka PS:n kaltaiselle oikeistopopulistiselle puolueelle. Tässä on yksi tuore esimerkki siitä miten tuo poliittinen viesti kaikuu mm. verkkoyhteisöissä:

Image for post
Image for post
Kuvakaappauksesta on tulkittavissa että verkkoyhteisön ylläpito kehottaa käyttäjiä äänestämään puoluetta, joka ei halua puuttua vihapuheeseen. Populistien viesti on saavuttanut kohderyhmänsä.

Vaikuttaa siltä että populistinen viesti vihapuheesta sananvapautena tuntuu uppoavan joihinkin. Vaikka se perustuukin valheeseen. Vihapuhe eri muodoissaan rajoittaa muiden sananvapautta, sillä se levittää vihaa mm. vähemmistöjä kohtaan ja sitä käytetään myös suoraan muiden vaientamiseen.

Toivon että äänestäjät näkevät tämän sumutuksen läpi vaaliuurnilla. Vihapuheen ja maalittamisen kaltaisten verkkoilmiöiden yleistyminen uhkaa maamme demokratiaa.

Sananvapauden toteutuminen on äärimmäisen tärkeää. Jotta se voisi toteutua jatkossakin, on tuettava politiikkaa joka ei pyri normalisoimaan vihapuhetta.

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store